Vào sáng ngày 13/12/2019 Phòng GD&ĐT Đức Phổ phối hợp với Viettel Quảng Ngãi tổ chức buổi tập huấn cổng thông tin điện tự cho bậc màm non trong huyện

Về tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Khánh phụ trách